สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อเรา
 
บทบาทหน้าที่
โครงสร้างสภา
กรรมการสภา
มติย่อการประชุมสภา
ปฏิทินการประชุม
 
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอแสดงความยินดี แด่ท่านนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๕๔ สาขานิติศาสตร์
กลับหน้าหลัก