สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอแสดงความยินดี แด่ท่านนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๕๔ สาขานิติศาสตร์
กลับหน้าหลัก